Oktatástörténet

Az első legátfogóbb iskolai tankönyv: Babos Sándor és Vályi Ödön könyve

Vályi Ödön órás szabadforgalmú és iskolai tankönyve

       
A szaktanterem a 2000-es évben
Az órás „kabinet” a legmodernebb oktatási eszközökkel rendelkezik (TV, videó, számítástechnikai eszközök, projektorr, Internet, stb.)
2003. évben az órás „kabinet” tanterme nevet kapott, a többi szaktanteremhez hasonlóan


Tanterem

Ennek az emléklapnak az eredetijét 2003 májusában helyezték el a
Budapesti Szolgáltató és Kézmûvesipari Szakképzõ Iskola (Budapest IX. Práter u. 31) órás szaktantermében.
Ettõl kezdve a „Vályi Ödön tanterem” tábla díszíti az ajtót.


Tanterem ajtaja

Vályi Emőke összefoglaló írása a magyar órás szakoktatásról

 

Órás szakiskola/oktatás története

Az órás szakma oktatásáról minden tisztelt érdeklődő számára felvilágosítás kapható
a valyi.oktatora@gmail.com email címen, illetve a Tanfolyam menü alatt.


Az iskolai rendszerű oktatás Magyarországon 1892. évben kezdődött
Az elméleti és gyakorlati oktatás a VIII. Kisfaludy u. 26. emeleti helységeit kapta


A Nap és
                Kisfaludy utca sarok 1991-ben

Alapító okirat

A M. K. vallási és Közoktatási Miniszter 1898. VIII. 26. kelt 53763 sz. rendelete alapján a
Budapesti Állami Mechanikai és Óraipari szakiskola megkezdte működését.A felső hatóságnak irt levél az igazgató aláírásával


           

1898 évben az állam építtetett az iskola számára egy minden igényt kielégítő új iskolát
Az oktatást az európai iskolák mintája alapján végezték
A tanulók a gyakorlati képzés keretében teljes óraszerkezetet készítettek
Az első világháború alatt az épületet hadikórháznak használták.
A háború befejezése után az órások már nem kerültek vissza az épületbe
1963-ig az órás képzés különböző iskolákban folytatódott

1963. évben alakult a 6. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola
XIII. Huba u. 6. - Az iskola épülete

6. sz. Ipari Szakmunkáskepéző Iskolában 1963 évtől az órás oktatás a többi kézműves
(ötvös vésnök, látszerész. stb.) szakmákkal együtt végre nyugodt körülmények között történt.

980. évben az iskola átköltözött a VIII. kerületbe
VIII. kerület, Práter u. 31. - épületAz első órás iskola épülete napjainkban

Jelenleg az órás oktatás/képzés újra átalakulóban van, hogy mindenki számára egy minden igényt kielégítő új képzési helyszínt tudjunk biztosítani, modern felszereléssel, kulturált környezettel, több óraszámmal!

Bővebben a Tanfolyam menü alatt olvashat!