Oktatástörténet

Az első legátfogóbb iskolai tankönyv: Babos Sándor és Vályi Ödön könyve

Vályi Ödön órás szabadforgalmú és iskolai tankönyve

       
A szaktanterem a 2000-es évben
Az órás „kabinet” a legmodernebb oktatási eszközökkel rendelkezik (TV, videó, számítástechnikai eszközök, projektorr, Internet, stb.)
2003. évben az órás „kabinet” tanterme nevet kapott, a többi szaktanteremhez hasonlóan


Tanterem

Ennek az emléklapnak az eredetijét 2003 májusában helyezték el a
Budapesti Szolgáltató és Kézmûvesipari Szakképzõ Iskola (Budapest IX. Práter u. 31) órás szaktantermében.
Ettõl kezdve a „Vályi Ödön tanterem” tábla díszíti az ajtót.


Tanterem ajtaja

Vályi Emőke összefoglaló írása a magyar órás szakoktatásról

 

Órás szakiskola/oktatás története

Az órás szakma oktatásáról minden tisztelt érdeklődő számára felvilágosítás kapható
a valyi.oktatora@gmail.com email címen, illetve a Tanfolyam menü alatt.


Az iskolai rendszerű oktatás Magyarországon 1892. évben kezdődött
Az elméleti és gyakorlati oktatás a VIII. Kisfaludy u. 26. emeleti helységeit kapta


A Nap és
                Kisfaludy utca sarok 1991-ben

Alapító okirat

A M. K. vallási és Közoktatási Miniszter 1898. VIII. 26. kelt 53763 sz. rendelete alapján a
Budapesti Állami Mechanikai és Óraipari szakiskola megkezdte működését.



A felső hatóságnak irt levél az igazgató aláírásával


           

1898 évben az állam építtetett az iskola számára egy minden igényt kielégítő új iskolát




Az oktatást az európai iskolák mintája alapján végezték
A tanulók a gyakorlati képzés keretében teljes óraszerkezetet készítettek
Az első világháború alatt az épületet hadikórháznak használták.
A háború befejezése után az órások már nem kerültek vissza az épületbe
1963-ig az órás képzés különböző iskolákban folytatódott

1963. évben alakult a 6. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola




XIII. Huba u. 6. - Az iskola épülete

6. sz. Ipari Szakmunkáskepéző Iskolában 1963 évtől az órás oktatás a többi kézműves
(ötvös vésnök, látszerész. stb.) szakmákkal együtt végre nyugodt körülmények között történt.

980. évben az iskola átköltözött a VIII. kerületbe
VIII. kerület, Práter u. 31. - épület



Az első órás iskola épülete napjainkban





Jelenleg az órás oktatás/képzés újra átalakulóban van, hogy mindenki számára egy minden igényt kielégítő új képzési helyszínt tudjunk biztosítani, modern felszereléssel, kulturált környezettel, több óraszámmal!

Bővebben a Tanfolyam menü alatt olvashat!